Dierenartsen moeten lichamelijk zwaar werk verrichten en medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, besmettelijke ziektes en straling. Het is dan ook niet voor niets dat de KNMvD diverse producten en diensten heeft ontwikkeld rond het thema ‘werk en gezondheid’. Zo is er op initiatief van de KNMvD is een arbocatalogus (website of brochure) voor de veterinaire sector ontwikkeld.

De sociale partners in de sector (werkgeversvereniging BPW, werknemersorganisatie BPL, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, en Vedias) hebben meegewerkt aan de arbocatalogus, ondersteund door deskundigen van KeurCompany, de faculteit Diergeneeskunde, Van Walraven Advies en verschillende dierenartsenpraktijken.

Ook is er de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld om dierenartsen inzicht te bieden in risico’s die de medewerkers in de dierenartsenpraktijk lopen. De RI&E geeft ook tips voor preventieve maatregelen. Daarbij kunnen de modules van de KNMvD u helpen.

Daarnaast heeft Kompas Veiligheidsgroep op verzoek van de KNMvD speciale BHV-cursussen op maat gemaakt waarbij onder andere bijt-, krapwonden en prikincidenten behandeld zullen worden. Ook is er speciale aandacht voor zwangere dierenartsen of dierenartsen die mogelijk in de toekomst een kinderwens krijgen in het dossier Zwangerschap.