Een dierenartsenpraktijk is een onderneming die specifieke kennis en kunde vraagt. De KNMvD is een nuttige vraagbaak voor de dierenarts-ondernemer. Het uitgangspunt daarbij is steeds dat de dierenarts maatschappelijk verantwoord veterinair onderneemt: met oog voor mens, milieu én samenleving.

De beslissingen die de dierenarts neemt voor zijn of haar praktijk, moeten weldoordacht genomen worden. Daarom biedt de KNMvD – vaak in samenwerking met partners – informatie in de vorm van nascholing, handboeken, en artikelen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde of dossiers op de website. Of het nu gaat om de kostencalculator, of om debiteurenmanagement, om veterinair leidinggeven of om risicomanagement: tal van onderwerpen zijn relevant voor de dierenarts-ondernemer. En ook als dierenarts in loondienst is het zinnig om hier kennis van te nemen. Werkgever én werknemer zijn immers beiden gebaat bij een gezonde bedrijfsvoering waarin veilig gewerkt kan worden.

Naast de kennis en kunde over het ondernemen biedt de KNMvD dierenartsen ook voordeel als belangenbehartiger: in overleggen over regelingen die de sector wil instellen, of wetgeving die van kracht wordt, spreekt de KNMvD namens de dierenartsen. Zij komt op voor de belangen van de dierenarts en de dieren. Het behoud van het apotheekrecht voor de dierenartsen is bijvoorbeeld het resultaat van KNMvD-inspanningen. In tijden van een dierziektecrisis speelt dit nog acuter.

Een sterke beroepsvereniging is in het belang van alle dierenartsen. Wist u dat een werkgever de KNMvD-contributie voor zijn medewerkers kan betalen? Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn! U vindt er hier meer informatie over, of bij Lidmaatschappen.