Het loont om lid te zijn van de KNMvD, want u kunt dan profiteren van diverse mantelcontracten voor verzekeringen met ledenvoordeel. Daarnaast krijgen leden van de KNMvD vaak korting op producten en diensten. Er gelden bijvoorbeeld goedkopere tarieven voor nascholingsactiviteiten of voor het plaatsen van een vacature in de vacaturebank. Als u advies wilt over salarissen, kan de KNMvD u vanwege bezwaren van de ACM (voorheen NMa) niet van dienst zijn. Wel kunnen we u informeren aan de hand van kengetallen binnen de veterinaire branche. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe het staat met de omzetontwikkeling, of met de sociaal-economische positie van de dierenarts. Aan de hand van de kengetallen kan de KNMvD haar beleid afstemmen. Als u zelf mee wilt doen aan het kengetallenproject, bent u van harte welkom!

Bij de KNMvD kunt u ook terecht om u te laten adviseren over de goodwillwaarde van uw praktijk. De KNMvD treedt hierbij als onafhankelijk adviseur op. Traditioneel is de grootste drukte van adviesaanvragen aan het einde van het jaar. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw aanvraag nog voor de kerstdagen is afgehandeld, raden wij u aan om uw aanvraag vóór 15 november van het kalenderjaar bij ons in te dienen.

Door samen een pensioenfonds op te richten hebben dierenartsen – net als andere beroepsgroepen – de zorg voor elkaars oude dag solidair geregeld. Dierenartsen samen, verenigd in de deelnemersvereniging DPD, zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. De Stichting Pensioenfonds Dierenartsen SPD voert deze regeling uit. Door lid te zijn van DPD geeft u aan dat u het een goede zaak vindt dat dierenartsen samen een pensioenfonds hebben. De KNMvD beveelt dit van harte aan, omdat anders elke dierenarts zelf zijn pensioen moet regelen.

Een sterke beroepsvereniging is in het belang van alle dierenartsen. Wist u dat een werkgever de KNMvD-contributie voor zijn medewerkers kan betalen? Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn! U vindt er meer informatie over bij Lidmaatschappen.