De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenartsen en de dieren. Zo overlegt de KNMvD bijvoorbeeld met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de faculteit Diergeneeskunde over beleidszaken. Denk maar eens aan bestrijding van dierziekten, wet- en regelgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, et cetera. Ook internationaal vertegenwoordigt de KNMvD de Nederlandse dierenartsen via de FVE, WVA en andere veterinaire beroepsorganisaties.

De KNMvD lobbyt om ervoor te zorgen dat de belangen van de dierenartsen een klankbord vinden. De KNMvD adviseert de overheid in een groot aantal gevallen. Zo heeft de KNMvD onder andere zitting in de Raad voor Dierenaangelegenheden. En momenteel is de KNMvD erg actief rondom het dossier antibiotica. Ook is er intensief overleg met de faculteit over nieuwe curricula, extern onderwijs en de toekomstmogelijkheden voor dierenartsen.

Door lid te worden van de KNMvD maakt u deel uit van een platform met draagvlak. Een platform dat opkomt voor de belangen van het dier en de dierenarts: uw belangen dus. Iedere dierenarts kan zijn eigen belangen behartigen, maar door de krachten te bundelen in een beroepsvereniging bereiken de dierenartsen meer.

Meer informatie over de belangenbehartiging van de KNMvD vindt u in diverse dossiers.