Standpunten van de KNMvD

28 juni 2018

KNMvD standpunt grote grazers, vogels en de Oostvaardersplassen

Wat wordt de toekomst van de grote grazers in de Oostvaardersplassen? De KNMvD is van mening dat de provincie uit het oogpunt van zowel dierenwelzijn als biodiversiteit moet besluiten om de populatie te gaan beheren en beheersen.
Lees verder

7 maart 2018

Standpunt Rauw vleesvoeding

Recent gepubliceerd onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde (12 januari 2018) in samenwerking met het RIVM in Bilthoven toont aan dat in rauw vleesproducten van eigen bodem zowel de potentieel gevaarlijke bacteriën en antibioticaresistente E. coli als twee soorten parasieten aanwezig zijn.
Lees verder

31 januari 2018

KNMvD standpunt onbedwelmd slachten

Zolang onbedwelmd slachten wettelijk is toegestaan moet daarom extra op dierenwelzijn worden gelet, daarvoor zijn enkele handvatten opgenomen in het KNMvD standpunt.
Lees verder

24 januari 2018

Standpunt over chemotherapie bij hond en kat

De KNMvD staat positief tegenover het gebruik van cytostatica bij hond en kat mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is.
Lees verder

20 januari 2018

Standpunt alternatieve geneeswijzen

De KNMvD is van mening dat dierenartsen hun patiënten in eerste instantie zo veel mogelijk moeten behandelen volgens de principes van “evidence based veterinary medicine”.
Lees verder

18 januari 2018

KNMvD neemt standpunt in over couperen van varkensstaarten

Op dit moment is het routinematig couperen van varkensstaarten door varkenshouders wettelijk verboden.
Lees verder

29 november 2017

Standpunt over brachycephale honden en katten

Dierenartsen van de KNMvD waarschuwen tegen de stijgende populariteit van extreem kortsnuitige honden en katten. De KNMvD pleit voor terughoudendheid bij de aanschaf van dergelijke dieren, zolang gezondheidsproblemen bij deze rassen niet zijn opgelost.
Lees verder

6 oktober 2017

KNMvD-standpunt diergeneesmiddelen met PMSG

Als het klopt dat het welzijn van paarden in Zuid Amerika ernstige schade lijdt voor de productie van het vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotrofine (PMSG), dan vindt de KNMvD dat onacceptabel
Lees verder

KNMvD
15 maart 2017

Standpunt over paardenmarkten

De KNMvD is van mening dat paardenmarkten als folkloristisch evenement in stand kunnen blijven mits er door de organisatie strenge eisen worden gesteld aan ondermeer het welzijn van de paarden en de naleving van de wettelijke verplichtingen omtrent identificatie en registratie.
Lees verder

KNMvD
1 april 2016

Standpunt over erfelijke afwijkingen bij rashonden

Bij veel hondenrassen komen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid en het welzijn van de dieren ernstig aantasten. De KNMvD pleit voor een integrale aanpak van de problematiek.
Lees verder

1
2
3
 

Meer voor de pers

Heeft u een journalistieke vraag? De perscoördinator helpt u met het vinden van een woordvoerder.


Terug naar menu