Aanmelden lidmaatschap KNMvD

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de KNMvD. Door het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunt u het lidmaatschap aanvragen.

Extra informatie over de mogelijkheden en de tarieven vindt u hier.

Bent u lid van de KNMvD, en wilt u ook lid worden van een groep en/of vakgroep, vink dan bij Aanmelden groepen a.u.b. de gewenste groep(en) aan.

Persoonlijke gegevens

Titel voor:

drs
dr
mr
prof
ir
dr.h.c
ing

Voorletter(s):


Voornaam:


Tussenvoegsel(s):


Achternaam:


Geslacht:

Man
Vrouw

Geboortedatum:


Privé adres en contactgegevens

Land:


Postcode:


Huisnummer + toevoeging:


Straat:


Woonplaats:


Telefoon:


Persoonlijk e-mailadres:


Beroepsgegevens

Beroepsgegevens:

Student diergeneeskunde
Afgestudeerd dierenarts

Aanmelden groepen

Wilt u lid worden van een groep of en/of vakgroep, vink aan welke van toepassing is. Op deze pagina vindt u meer informatie over de betreffende groepen.


Aanmelden voor:

GGG
GGP
DIMEO
GVS
GGL

Akkoord

Ik ga akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNMvD.


Ik ga akkoord met automatisch incasso van de kosten van mijn lidmaatschap

Velden met een zijn verplicht.


Lidmaatschappen KNMvD

Het lidmaatschap van de KNMvD staat open voor alle dierenartsen en dierenarts-specialisten en voor studenten Diergeneeskunde. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de KNMvD een buitengewoon lidmaatschap goedkeuren voor een niet-dierenarts. Daarnaast telt de KNMvD een aantal Ereleden die door het bestuur of de ledenraad zijn benoemd.

Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Ledenadministratie

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de KNMvD? Dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de KNMvD.

E: leden.adm@knmvd.nl  
T: 030 63 48 900


Terug naar menu