De KNMvD staat voor een platform met draagvlak. Iedere dierenarts kan zijn eigen belangen behartigen, maar door de krachten te bundelen in een beroepsvereniging bereiken de dierenartsen meer.

De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenartsen en de dieren. Zo overlegt de KNMvD bijvoorbeeld met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de faculteit Diergeneeskunde over beleidszaken. Denk maar eens aan bestrijding van dierziekten, wet- en regelgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, et cetera.  Daarnaast treedt de KNMvD in de pers op als spreekbuis voor de dierenartsen. 


De KNMvD adviseert de overheid in een groot aantal gevallen. Zo heeft de KNMvD onder andere zitting in de Raad voor Dierenaangelegenheden. En momenteel is de KNMvD erg actief rondom het dossier antibiotica. Ook is er intensief overleg met de faculteit over nieuwe curricula, extern onderwijs en de toekomstmogelijkheden voor dierenartsen.