Dierenartsen werken in uiteenlopende velden die elk hun eigen thema's kennen of vergelijkbare thema's iets anders benaderen. Daarom heeft de KNMvD (vak)groepen. De vakinhoudelijk georiënteerde groepen zijn verantwoordelijk voor het beleid op hun eigen vakgebied. Deze groepen zijn in clusters onderverdeeld, zie toelichting. Elk lid van de KNMvD kan zich aansluiten bij een of meer van deze groepen om snel geïnformeerd te zijn over zaken die spelen én om daar invloed op uit te oefenen. 

Toelichting groepen 
Diersoortgerichte groepen:

 • GGL – Groep gezondheidszorg Landbouwhuisdieren met hieronder vier vakgroepen
  • VGH – Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer
  • VGP – Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee
  • VGV – Vakgroep Gezondheidszorg Varken
  • VGVK – Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren 
 • GGG – Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren
 • GGP – Groep Geneeskunde van het Paard 

En diersoortoverschrijdende groepen:

 • GVS – Groep Veterinaire Specialisten
 • DIMEO – Groep Dier(enarts), mens en omgeving ontstaan door een fusie van: 
  • GKZ – Groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg
  • DIB – Groep Dierenartsen in Bedrijf
  • DIGO – Dierenartsen in Groen Onderwijs

Voor een groepslidmaatschap kunt u zich aanmelden via www.knmvd.nl/lid-worden
Elke groep is vrij de groepscontributie te bepalen.

Naast de groepen kent de KNMvD commissies en werkgroepen met elk een concrete opdracht van het bestuur. Vier commissies hebben een specifieke doelgroep waarvoor zij zich inzetten. 

 • PJD – Platform Jonge Dierenartsen
 • PS – Platform Senioren
 • DIBA – Dierenartsen in Buitenland Afgestudeerd (nadere informatie volgt)