Werknemers van dierenartsenpraktijken staan bloot aan risico’s bij het werken met straling. Bij inspecties in 2005 en 2009 van Inspectie SZW (toen nog Arbeidsinspectie), werden relatief veel overtredingen vastgesteld. In 2009 ging de aandacht vooral uit naar de toepassing van (mobiele) röntgenapparatuur in paardenklinieken. Toen was bij 39 van de 61 praktijken sprake van één of meer overtredingen. 

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Wanneer de inspecteur gebreken constateert kan deze de dierenartsenpraktijk een sanctie opleggen. 

In dit dossier alle informatie over röntgen.