Uitbraak en stand van zaken

Op woensdag 5 december 2017 werd uitval geconstateerd op het getroffen bedrijf in Biddinghuizen. Donderdag 6 december 2017 volgde de bevestiging van de besmetting door de dierenarts en vrijdag is overgegaan tot ruiming. De KNMvD heeft contact gehad met de betrokkenen. De boerin was zeer te spreken over de inzet van de NVWA-collega’s en is van plan de stal begin 2018 weer te herbevolken. 

Op basis van de gegevens stelde het ministerie van LNV op vrijdag 7 december 2017 een landelijke ophokplicht in. De vogelgriepvariant is ongevaarlijk voor mensen. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen geven aan dat het een hoog-pathogeen H5N6 gaat, die is verwant aan de H5N8-variant die vorig jaar in Nederland werd gevonden. Mensen kunnen van de H5N6-variant niet ziek worden.

In het beschermingsgebied zitten nog 4 bedrijven, die zijn op vrijdag bezocht en bemonsterd (swabs voor PCR en serologie), op maandagavond 11 december in de avond is de ‘ Regeling voor het beschermings- en toezichtsgebied’ rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen versoepeld. Bij bedrijven in een straal van 3 kilometer rondom het besmette bedrijf is geen vogelgriep aangetroffen. Er is, voorlopig via corridors, transport mogelijk van en naar een slachthuis, twee verwerkingsbedrijven voor eieren en een mestverwerker in het toezichtsgebied.

Overig verloop van de gebeurtenissen

Als gevolg van het vinden van dode zwanen bij Harderwijk, heeft het NVWA ook contact opgenomen met waterschappen, Rijkswaterstaat en Sovon. Dit om de alertheid op dode vogels te verhogen. Ook de Europese commissie is op de hoogte gesteld van de uitbraak in NL. In de rest van Europa zijn uitbraken in Bulgarije en Italië, en gevallen in wilde vogels in Duitsland en Zwitserland.

Maatregelen die gelden

De afgekondigde maatregelen (zie ook website overheid) zijn onder andere:

  • Ophok- en afschermplicht (ook voor hobbydieren)
  • Geen bezoekers stal/erf
  • Verplichte klinische inspectie door dierenarts bij uitzonderingen op vervoersverbod
  • Afdekken van strooisel
  • Geen tentoonstellingen e.d.
  • In besmettingsgebied: vervoersverbod voor dieren, mest, strooisel etc. en er geldt een jacht verbod tot nader order.

Beleidsmatig is er bij het ministerie een deskundigengroep ingesteld. En de KNMvD neemt deel aan het bestuurlijk overleg. Ook is er een welzijnscommissie die toeziet bij de ruimingen.

Extra informatie:

Persbericht ministerie van LNV 11 december 2017

Regeling ‘vogelgriep Biddinghuizen 2017 b’ van11 december 2017 
  
Regeling ‘vogelgriep Biddinghuizen 2017 a’ van 9 december 2017 

Dossier Vogelgriep KNMvD