Maandagavond 11 december 2017 is de Regeling voor het beschermings- en toezichtsgebied rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen versoepeld. De bedrijven in het gebied met een straal van 3 kilometer rondom het besmette bedrijf zijn inmiddels bezocht en bemonsterd. Het laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat bij deze bedrijven geen sprake is van vogelgriep. Daarom is besloten om, onder voorwaarden, en middels corridors, vervoersbewegingen toe te staan van buiten het gebied naar een slachthuis, twee verwerkingsbedrijven voor eieren en een mestverwerker die zich bevinden binnen het beschermings- en toezichtsgebied.

Hiernaast zijn met versoepelde regeling de voorschriften voor het vervoer en aanwenden van mest en de doorvoer van lege veewagens in overeenstemming gebracht met de voorschriften die golden in het beschermings- en toezichtsgebied dat in 2016 is vastgesteld in de destijds geldende Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016-III.

Lees het bericht op rijksoverheid.nl.