Dieren die extra zorg nodig hebben omdat je als dierenarts schijnbare verwaarlozing of gebrek aan zorg door de veehouder constateert. Wat moet je dan doen? Het kan wijzen op (sociale, financiële of relationele) problemen bij de eigenaar/veehouder. Problemen die voorbijgaan aan je formele taak als dierenarts maar die je als mens , gericht op bevorderen van gezondheid en welzijn, wel raken. Een oplossing is niet altijd eenvoudig, een gesprek met de boer niet altijd makkelijk. Daarom is er het Vertrouwensloket Dierenwelzijn.
Daar kun je als dierenarts terecht met je vraag, om advies of met een melding. Door de signaalfunctie bij en van het vertrouwensloket is het mogelijk om preventief actie te ondernemen en daarmee de veehouders en hun dieren die het aangaat te hulp te schieten voor de problemen onoverkoombaar worden.
In 2017 heeft het Vertrouwensloket 114 meldingen (jaarrapport) ontvangen.
 
Het vertrouwensloket geeft ook informatie aan groepen erfbetreders. De volgende bijeenkomst is op 2 oktober in Wageningen. Meer informatie: www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl of mobiel: 06-22435757
 
Meldingen over verwaarloosde gezelschapsdieren kan men doen via telefoonnummer 144 of  via de site.