Nieuws

26 juli 2018

Schorsing handelsvergunning 14 diergeneesmiddelen

Het Centraal Bureau Geneesmiddelen (CBG) heeft in navolging van een advies van de EMA ( het Europees Medicijnagentschap) de handelsvergunning ingetrokken van 14 diergeneesmiddelen. Lees hier de antwoorden op enkele veel gestelde vragen.
Lees verder

24 juli 2018

FAQ's Vet-login


19 juli 2018

Btw diergeneesmiddelen mogelijk omhoog

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Wanneer de Eerste- en Tweede kamer akkoord gaan met deze wijziging, zal de verhoging per 1 januari 2019 ingaan.
Lees verder

18 juli 2018

Besmettelijke ziekte bij vogels en pluimvee gesignaleerd

In België en in een geval in Nederland is bij pluimvee (hobby-vogels zowel als door boeren gehouden dieren) het Newcastle Disease (ND of NCD) vastgesteld. In overleg tussen de vakgroep pluimvee van de KNMvD, de faculteit diergeneeskunde, de gezondheidsdienst voor dieren, AVINED en het ministerie van LNV zijn, om het risico voor mogelijke besmetting met Newcastle Disease zo veel mogelijk tegen te gaan op boerderijen, nieuwe entschema’s opgesteld voor drie categorieën pluimvee.
Lees verder

16 juli 2018

Wijziging Accreditatieregels voor veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling


16 juli 2018

Einde restricties vogelgriep

Per 10 juli is er een einde gekomen aan alle restricties die er bijvoorbeeld ook voor export van pluimvee naar andere landen gold.
Lees verder

16 juli 2018

Vacature penningmeester

Vanwege het terugtreden van Leendert-Jan Hofland als penningmeester zijn wij binnen het bestuur op zoek naar een penningmeester.
Lees verder

9 juli 2018

Intervisie bijeenkomst i-4-1-Health varkens- en pluimveedierenartsen

Ben je pluimvee- of varkensdierenarts uit Vlaanderen of Nederland? Hou dan dinsdag 23 oktober 2018 vrij in je agenda. Die dag wordt de tweede intervisiebijeenkomst georganiseerd in het kader van het project i-4-1-Health.
Lees verder

8 juli 2018

Dierenartsen en -assistenten gezocht voor onderzoek naar resistente bacteriën

Eind juli start het RIVM met een onderzoek naar dragerschap van antibioticaresistente bacteriën bij mensen die in de diergeneeskundige zorg werken. Deze studie is vanuit volksgezondheidsoogpunt erg interessant, denk daarbij aan de van infecties met resistente bacteriën en de mogelijkheid (om dat te verhinderen) van overdracht van mens op mens. Het RIVM is op zoek naar een onderzoeksgroep van rond de 600 deelnemers.
Lees verder

5 juli 2018

Wijze lessen, harde conclusies: het rapport van de Commissie Sorgdrager biedt veel aandachtspunten voor verbetering

De KNMvD onderstreept het belang van vertrouwen in en van toezicht op de voedselveiligheid. Het is essentieel dat vertrouwen te bewaken en te versterken. Het kan nooit zo zijn dat iemand bewust de regels overtreedt waar het dierwelzijn en voedselveiligheid betreft.
Lees verder

1
2
3
4
5
6
 

Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Actie: 3 halen = 1 betalen

Speciale actie voor de publieksfolders! Je koopt 3 sets en je betaalt slechts 1 set.


Terug naar menu