NVWA-loket

Dit is het NVWA-loket. Met deze ledenservice wil de KNMvD helpen de relatie tussen dierenartsen en de NVWA te verbeteren. Voor een adequate signalering van mogelijke aandachtspunten kunnen ook niet-leden gedeeltelijk gebruikmaken van het NVWA-loket. De KNMvD zal voor niet-leden echter geen actieve, adviserende rol spelen bij de verdere afhandeling.

Praktiserende dierenartsen met een vraag aan de NVWA of een ervaring die ze willen delen, kunnen contact opnemen via het NVWA-loket. Het doel van het NVWA-loket is de relatie tussen dierenartsen en de NVWA te helpen verbeteren.
Het kan gaan om een vraag die u rechtstreeks aan de NVWA wilt stellen, maar waarbij u niet weet waar u moet aankloppen. De KNMvD is dan de intermediair die zorgt dat uw vraag bij de juiste persoon binnen de NVWA terechtkomt. Daardoor krijgt u sneller het juiste antwoord.

Het kan ook gaan om een ervaring die u met ons wilt delen over de werkwijze van de NVWA. In dat geval zullen wij, als u dat wil, contact opnemen met de NVWA om de feedback over te brengen en hen vragen deze zorgvuldig met u af te handelen.
Tot slot kunt u ook bij het NVWA-loket van de KNMvD terecht voor procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bij opgelegde (bestuursrechtelijke) boetes, maatregelen of tuchtzaken die via de NVWA aan de klachtambtenaar zijn overgedragen.

De signalen die de KNMvD via het NVWA-loket ontvangt, worden geïnventariseerd en geanalyseerd en periodiek met de NVWA besproken om ook structurele verbeteringen in de werkrelatie tussen dierenartsen en NVWA tot stand te brengen.

Het NVWA-loket maakt het praktiserend dierenartsen gemakkelijker te communiceren met en over de NVWA. Ons doel is de relatie tussen dierenartsen en de NVWA-collega’s te helpen verbeteren.
Naam

Adres

Postcode

Plaats

E-mail

Telefoon

Dit betreft een:


Onderwerp:


Diersoort:


Opmerkingen


Velden met een
zijn verplicht.

Terug naar menu